pravidelná setkání Psí bible v praxi s GARANCÍ vrácení peněz!!

NÁKUP - ochrana práv autora

Ochrana autorského práva 

1. 1. Obsah webových stránek Klubu, e-kniha (Psí bible), jakož i veškeré informace, dokumenty, podklady a postupy, které jsou Vám na webové stránce Klubu nebo jinak Provozovatelem zprostředkovány, jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy na ochranu práva duševního vlastnictví.

1. 2. E-kniha, jakož i ochranné známky, obchodní označení, či grafické prvky na webové stránce Klubu jsou duševním vlastnictvím Provozovatele a Provozovatel k nim vykonává výlučné majetkové právo.

1. 3. Veškeré informace, dokumenty, podklady a postupy, které Vám jsou na webové stránce Klubu nebo jinak Provozovatelem zprostředkovány, slouží pouze pro Vaši osobní potřebu.

1. 4. Obsah webových stránek Klubu, e-knihu (Psí bibli), jakož i veškeré informace, dokumenty, podklady a postupy, které Vám jsou na webové stránce Klubu nebo jinak Provozovatelem zprostředkovány, je zakázáno jakýmkoliv způsobem kopírovat, rozmnožovat nebo zpřístupňovat třetím osobám. Jste povinni zdržet se veškerého jednání, které by mohlo mít za následek zásah do majetkových práv Provozovatele.