pravidelná setkání Psí bible v praxi s GARANCÍ vrácení peněz!!

VIDEA

Jak jsem Ariho NAUČIL chodit pomalu po kladině

program na procházky - chůze po kladině

Fáze učení upevnění chování - když plánujete učení chování, doporučuji nejdřív řešit aktivitu - ochotu a schopnost se učit (viz. video jak jsem učil Ariho chodit pomalu) a teprve potom řešit techniku a přesnost provedení. Jak se říká: voda se musí vařit, aby byly brambory k jídlu.

Tohle může být opravdu celý trénink, protože pes si pamatuje nejvíce to poslední.

 • Vtipný je ten 2x klik po 2 vteřinách, protože si můžete říct -
  • nenaučil jsem psa, že 2x klik je konec chování (ano, je to zásadní problém, když pes neví, že něco skončilo)
  • pes chování miluje a chce ho za každou cenu dokončit¨ Když začínáte, je naprosto zásadní, aby se pes naučil kdy je konec a signál pro konec.

Představte si to jako ve škole, kdy nebude existovat a fungovat zvonek. Když už máte psa schopného a ochotného se učit, můžete udělat výjimku a mít radost, když pes neposlechne a nereaguje na konec. Protože není nic lepšího než aktivní pes. A samozřejmě, že cílem komunikace a spolupráce je taková aktivita psa, kdy nepotřebujete ani odměny, protože samotné chování je pro psa odměnou. To už je doopravdy vyšší dívčí.

Všem přeji srozumitelné prostředí v psím světě. S úctou Váš Pes Domácí

 

Jak jsem UČIL Ariho chodit pomalu po kladině :)

program na procházky - chůze po kladině

 • je to 2. fáze učení - upevnění chování. Ari ví, že chůze po kladině se vyplatí
 • takže předbíhá, zkracuje, zrychluje a proto padá. Cílem je, aby kladinu přešel celou a v klidu 
 • signál pro aktivitu je "můžeš" - obecný impuls, že nabízená aktivita bude odměněna
  • vřele doporučuji signál pro aktivitu, aby pes nevyskakoval na každou lavičku, kámen, kladinu, atd.
 • signál pro chování je situační - kladina
 • pokročilý koncept klikru
  • 1x klik - označuje a odměňuje chování a říká "děláš to dobře, pokračuj"
  • 2x klik - označuje a odměňuje chování a říká "konec"
 • Ari ví, které chování se vyplatí = chůze po kladině
 • moderní trénink znamená: aktivní pes a reaktivní trenér
 • fáze vysvětlení - chování se musí objevit. V tomto případě lákání = gesto s nepřímou odměnou
 • fáze upevnění - pes chování sám nabízí a předbíhá, zkracuje a zrychluje
 • moderní trénink - aby se těstoviny uvařily, tak se voda musí vařit :)
  • nejdřív potřebujete, podporujete aktivitu (skoro za každou cenu, třeba odměníte i chybu)
  • teprve potom řešíte, odměňujete provedení, techniku, přesnost chování
 • klasický trénink aktivitu neřeší, protože aktivní je trenér a pes je pouze a jen reaktivní 
 • ANO, SPRÁVNĚ BYCH MĚL KLIKAT JEN A POUZE 2x. všem se omlouvám
 • ideální trénink by také měl být 3 x max. 10 odměn
 • někdy vám to bude připadat, že ho moc trápím, nechám ho hodně nabízet
  • my tady nejsme poprvé ani podruhé, a Ari je schopen a ochoten se učit. Má hodně, hodně energie
  • nikdy to nesmíte přehnat. Takže kdyby Ari začal čuchat nebo šel mimo kladinu, ztratil bych víc než tento trénink
 • variabilita odměňování - Ari nikdy neví
  • které chování odměním - jestli jeden krok, jednu část nebo všechno
  • kolik dostane odměny - doporučuji systém 3-1-2
 • tohle je úplně celý trénink - takže odpočinek musí být dlouhý, bezpečný a kontrolovaný (ve vlastní ložnici)
 • příští trénink - možná kritéria
  • zapojit 1x klik jako odměnu pro "děláš to dobře, pokračuj"
  • prodloužit chůzi v klidu 
  • zatížit chování - psi, cyklisti, děti, auta, zvuky, pachy, atd. 
 • ten poslední pokus - JACPOT a konec protože PŘEŠEL ZLOM NA KLADINĚ

 

slalom TAM a ZPĚT jako vyšší kritérium 

program na procházku: aktivní pes a reaktivní trenér

 • 2. fáze učení - upevnění chování. Ari ví, co je správné chování = slalom. Takže zkracuje - předbíhá, aby se dřív dostal k odměně. 
 • chování je bez konkrétního signálu, protože cílem je nabízené chování - aktivita psa (situační signál - tyčky)
 • pokročilý koncept sekundárního posilovače klikru: 2x klik znamená označení a odměnu za správné chování a konec chování. 1x klik znamená KGS (keep going signal) "děláš to dobře pokračuj" - označení a odměna za správné chování
 • pro učení (plánování) chování doporučuji zpětné řetězení 
 • variabilita odměňování: 3-1-2 granule (odměna z ruky = soustředění, odměna na zem = uvolnění)
 • variabilita chování: pes neví, které chování odměním 3 - 1 - 2 kroky nebo až celek 
 • změna směru je další, vyšší kritérium
 • další krok bude slalom tam a zpět dohromady

obíhání PO a PROTI směru hodinových ručiček

program na procházky: obíhání po a proti směru hodinových ručiček

 • 2. fáze učení: diferenciace signálů
 • důležité je chování zahřát a můžete i pomoc (moje řeč těla), ale aktivní jsem já a pes je reaktivní 
 • NULOVÁ pozice je mezi nohama pro rozdělení chování
 • začátek mezi nohama: aktivní je pes, já jsem reaktivní 
 • odměna z ruky = soustředění, odměna na zem = uvolnění 
 • zahřát druhé chování a signál (moje řeč těla), a aktivní jsem já a pes je reaktivní 
 • chyba je důležitá a nutná, protože jinak není jasné co je správné chování
 • trest je ztráta pozornosti - mini-time out
 • když budete sledovat pohyb psa, uvidíte jak přemýšlí :)

nejen přes překážky, ale taky POD PŘEKÁŽKY

program na psí hřiště

 • je to druhá fáze učení UPEVNENÍ chování - Ari ví, má už vysvětleno, že lézt pod překážky se vyplatí
 • moderní trénink: aktivní je pes, trenér je reaktivní. Tady je super, že dělá chování směrem ode mě!!
 • signál "můžeš" = nabízené chování bude odměněno
 • situační signál jsou překážky, takže není nutné dál mluvit. Je to dokonce nevhodné, protože to psa ruší
 • že má pes vysvětleno poznáte tak, že bude zkracovat (odměna je u mě)
 • nejdůležitější je aktivita a potom teprve technika chování
 • pokročilý koncept klikru: 1x klik děláš to dobře, pokračuje. 2x klik konec chování
 • ano, i přeskok je špatně, ale já jsem odměnil poslední překážku
 • chování tedy bylo skoro dokonalé
 • teď opět zkrátil a já jsem odměnil aktivitu
 • teď zkrátil a já jsem neodměnil - pes je aktivní. Ví, že jen svým chováním ovlivní výsledek
 • teď opět vynechal 2. překážku - odměnil jsem aktivitu
 • jak se celý otřepe je frustrace. Člověk udělá "obličej", aby vyjádřil svou nespokojenost :)
 • prcek, jak přemýšlí, jestli jako ještě :(
 • opět zkrátil a já jsem neodměnil, protože chci víc 
 • vynechal poslední překážku - odměnil jsem aktivitu
 • pořád vůbec nemluvím - Ari se soustředí (20 minut jako 2 hodiny procházky bez programu)
 • ARI TO ZVLÁDL CELÉ. Byl aktivní a já reaktivní. Přirozené by bylo teď skončit, protože končit se má v nejlepším
 • My to neděláme poprvé, tak jsem zvýšil kritérium - nabídni ještě jednou   
 • opět zkrátil a já jsem neodměnil
 • Ari to zvládl celé i podruhé. Byl opravdu aktivní a já reaktivní. Takže konec, protože končit se má v nejlepším

nejhorší co můžete udělat, je psa během učení unavit. Pro zvíře únava znamená ohrožení života a učení už se bude jen zhoršovat

 

PŘES PŘEKÁŽKY A SKRZ PNEUMATIKU

 program na psí hřiště

 • signál pro aktivitu je "můžeš", signál pro chování je situační - překážky a pneu
 • je to druhá fáze učení - upevnění chování 
 • hned na poprvé to Ari zvládl celé = chování je naučeno
 • pokročilý klikr - 1klik děláš to dobře pokračuj, 2x klik konec chování 
 • dokonce bez odměny: variabilita odměňování - někdy ano a někdy ne :)
 • vidíte jak natáčí hlavu - co kdybych klikl a chování ukončil :)
 • variabilita odměňování: pes nikdy neví kolik odměny (granulí) dostane
 • variabilita chování: pes nikdy neví jaké chování bude odměněno 

SLALOM jen TAM

program na psí hřiště

 • je to 2. fáze učení - upevnění chování 
 • signál pro nabízené chování "můžeš", signál pro chování je situační - slalom
 • variabilita chování - pes nikdy neví jaké chování odměním
 • mám slušnou aktivitu i techniku. Teprve někdy později budu řešit rychlost 
 • zkusil zkrátit (i člověk si spoustu věcí chce zkrátit)
 • aktivní je pes a já jsem reaktivní. fáze učení vysvětlení - jaké chování bude odměněno už PROBĚHLA
 • prcek, zase si to chtěl zkrátit 

prostě jen STŮL a LAVIČKA

program na procházky

 • je to 2. fáze učení - upevnění chování (Ari už ví, jaké chování se vyplatí)
 • signál pro aktivitu "můžeš", signál pro chování je situační - stůl, lavička
 • variabilita odměňování:  zvýšené kritérium je odměna MIMO pozici
 • pokročilý koncept sekundárního posilovače - klikru
  • 1 klik = označí a odmění správné chování a znamená děláš to dobře, pokračuj
  • 2 klik = označí a odmění správné chování a chování ukončí
 • Ari neumí anglicky to jen já jsem zkracoval ze dvou slabik u lehni na jednu slabiku down
 • klikr je odměna do 0,5 vteřiny a na vzdálenost
 • u chování down čekám, až položí lokty dolů a v klidu odměním přesně i na vzdálenost 
 • variabilita odměňování: pes neví kde dostane odměnu. Odměna V pozici
 • odměnil jsem pozici down, počkám až se do chování vrátí a konec (bez odměny!!)
 • řeč těla jako signál - změna a jdeme na lavičku
 • opět fáze upevnění - Ari ví, které chování se vyplatí. Když neodměním jedno, tak nabídne jiné !!!!
 • Umí se na lavičce zastavit, umí lavičku přeskočit a umí se cestou zpátky na lavičce zastavit 
 • NEMÁM VŮBEC ŽÁDNÝ KONKRÉTNÍ CÍL - je to jen a pouze mentální trénink 
 • Ari běží k lavičce - 1x klik (měl by zůstat) - neodměnil jsem 
 • Ari běží k lavičce - 1x klik (měl by zůstat) - zastavil se cestou zpátky - odměnil jsem aktivitu
 • odměnil jsem v pozici, proto už neodměňuji ukončení chování 
 • stočený ocas znamená soustředění. Kdyby cokoli jiného, tak by dávno utek :)
 • variabilita odměňování: někdy odměním a někdy neodměním
 • signál "volno" znamená, že žádné nabízené chování nebude odměněno 

jen BEDÝNKA pro aktivitu a soustředění

program na procházky: BEDÝNKA (nejúžasnější chování a učení vůbec)

 • cílem učení je: hlava v prázdné bedýnce = soustředění 
 • je to 3. fáze učení - zatížení chování
 • žádný klik, znamená pokračuj. Chování je naučeno, takže Ari zkracuje a zrychluje 
 • pokročilý koncept sekundárního posilovače - klikru
  • 1 klik = označí a odmění správné chování a znamená děláš to dobře, pokračuj
  • 2 klik = označí a odmění správné chování a chování ukončí
 • moje vzdálenost je zásadní kritérium: každý jeden krok, každá jedna vteřina je nové chování 
 • my chodíme ven 3x nebo 4x. Takže musím plánovat kolik Ari dostane granulí během jedné procházky 
 • variabilita chování: Ari neví které chování odměním
 • zkoušel chování zkrátit (vyndal hlavu ven) - počkal jsem teprve když dal hlavu zpátky, jsem to ukončil
 • to jak měl dlouho hlavu venku po 1x klik bylo přemlouvání :) (jako jestli už nestačilo)
 • dokonce to zkrátil tak, že vyskočil ven. Jen jsem počkal, až se vrátí do správného chování 
 • variabilita odměňování: upevnění chování odměnou V POZICI
 • odměna správného chování = hlava v bedýnce
 • stočený ocas znamená soustředění 
 • v bedýnce normálně vůbec nic není - počkám až dožere a teprve potom chování ukončím 
 • učit je ideální ve 3 blocích oddělených pauzou. Snažte se pauzy dodržet, i když už máte aktivního psa
 • ideální doba na jeden blok je maximálně 10 odměn. Variabilita odměňování 3-1-2 a JACKPOT
 • ano, pauzu - přestávku taky musíte trénovat, například konkrétní pozicí ve které se pes naučí odpočívat (vypustit)
 • velmi, velmi vysoké zatížení chování (chování musí být opravdu upevněno) je opposite reflex
  • opposite reflex - jemné nepříjemno, delikátní diskomfort, který se pes UČÍ a NAUČÍ překonat 
  • zátěž zvyšujete postupně a hlavně střídáte: bez oppositu a s oppositem
  • vzdálenost zvyšujete postupně a hlavně střídavě: každý krok, každá vteřina je samostatné chování (kritérium)
 • opposite reflex - jemný tah z bedýnky (v bedýnce nic není!!!) jen a pouze na ŠIROKÉM OBOJKU 
 • cílem učení je soustředění. Stejné jako u chování sedni, lehni, stůj, stopa, nosework, přivolání, chůze na vodítku, atd.
 • variabilita odměňování: odměňuji chování v pozici, počkám až dožere, dá hlavu dolů = 2x klik je konec chování bez odměny 
 • zatížení chování:
  • negativní podněty - doteky
  • upevněné chování: zvuky z bedýnky 
  • negativní podnět: tlak nohou 
 • variabilita odměňování:  několikrát odměnit stejné chování 
  • 1x klik je reálná odměna
  • granule jsou taky reálná odměna 
 • v té bedýnce opravdu nic není: cíl učení splněn = soustředění "hlava v bedýnce"
  • je to jednoduché chování 
 • stejné chování chcete a potřebujete - překonat opposite reflex, doteky, zvuky, tlaky u chování
  • sedni, lehni, stůj, nosework, stopa, prodloužení chování, atd.
 • JACKPOT odměny do bedýnky a konec
 • signál VOLNO = žádné nabízené chování nebude odměněno :)

program na procházky - KAMENY 

program na procházky - pařezy, lavičky, kameny 

 • je to 2. fáze učení - upevnění chování
 • Ari ví, jaké chování je správné, které se vyplatí - jsou to 4 konkrétní kameny a výdrž na kameni 
 • když neodměním jedno, Ari nabídne jiné (aktivní pes a reaktivní trenér)
 • signál pro aktivitu "můžeš, signál pro chování je situační - kameny
 • pokročilý koncept sekundárního posilovače - klikru
  • 1 klik = označí a odmění správné chování a znamená děláš to dobře, pokračuj
  • 2 klik = označí a odmění správné chování a chování ukončí
 • Ari to hodně zkracuje. Co kdyby to stačilo :)
 • řeč těla - pomůžu tím, že se přiblížím k dalšímu kameni (je to vlastně napovídání )
 • vlastně nikdy nemluvím, protože nechci rušit Ariho při přemýšlení a soustředění 
 • ideální je třeba před takovou aktivitou chování zahřát - odměnit každý kámen a teprve potom čekat na aktivitu
 • chování na kameni teď není důležité. 
 • když odměňuji v pozici, potom už mimo pozici neodměňuji 
 • to je ten nejkrásnější pohled a výsledek - když pes přemýšlí a je aktivní 
 • jemné nepříjemno, delikátní diskomfort - tah vodítkem z pozice
  • každý krok, každá vteřina je samostatné chování a kritérium, které se pes musí naučit

KOMÍNKY s pachem pro radost

program na procházku - označení pachu 

 • nikdy neučíte psa hledat pach, můžete ho naučit označit ten správný
 • naše označení je čumák v komínku (soustředění naučeno na bedýnce)
 • nejdřív jeden komínek, potom naučit nabízet dva komínky
 • teprve potom odměníte ten správný, ten s pachem 
 • signál pro aktivitu je "můžeš", signál pro chování je situační - komínky
 • nejdřív zahřát chování = komínek s pachem 
 • upevnit chování = 1x klik, děláš to dobře, pokračuj
 • variabilita chování - Ari neví, které chování odměním
 • upevnění chování - překonání jemného nepříjemna (opposite reflex na širokém obojku)
  • procházka na úzkém obojku, práce a aktivita na širokém obojku
 • když jste na to sami - odhoďte granule a získáte čas 
 • proto nejdřív učíte komínky bez pachu, aby pes nabízel chování - čumák v komínku
 • pokročilý koncept sekundárního posilovače - klikru
  • 1 klik = označí a odmění správné chování a znamená děláš to dobře, pokračuj
  • 2 klik = označí a odmění správné chování a chování ukončí
 • a pak už jen zvyšujte počty komínků :)
 • zatížení chování: někdy s a někdy bez opposite reflexu 
 • poslední zatížení jsou komínky bez pachu. Co je správné chování?
 • změna směru, změna pozice je další kritérium, je to další samostatné chování 
 • asi se dá říct, že když zvládnete 6 komínků, můžete přidat SIGNÁL :)

 

KOMÍNKY změna místa jako "jiné" kritérium pro upevnění chování 

program na procházky

 • každá změna místa, času a situace je pro psa nové chování
 • je to 3. fáze učení - zatížení chování
 • Ari ví, které chování je správné, které se vyplatí - označit čumákem komínek s pachem
 • pokročilý koncept sekundárního posilovače - klikru
  • 1 klik = označí a odmění správné chování a znamená děláš to dobře, pokračuj
  • 2 klik = označí a odmění správné chování a chování ukončí
 • práce s pachem je na Vás
  • já nechám první komínek s pachem a odměním chování - označení
  • nemám signál pro chování. Jen signál pro aktivitu "můžeš" a situační signál pro chování = komínek
  • vyšší kritérium bude mít pach u sebe a psa vyslat hledat. K tomu potřebujete signál :)
 • variabilita chování: pes neví, které chování odměním 
 • na Ariho nemluvím - aktivní pes a reaktivní trenér
 • špatně upevněný signál pro konec chování - 2 klik
  • je to chyba, protože když pes nechce skončit, nemůže odpočívat
  • příští trénink bude jen a pouze o ukončení chování na 2x klik 
 • moje vzdálenost je samostatné a velmi vysoké kritérium, které se pes musí naučit
  • každý krok, každá vteřina je pro psa nové chování a jedinečné kritérium
 • mírné nepříjemno, delikátní diskomfort - tah (opposite reflex) vodítkem pro zatížení a upevnění chování
  • je to velmi, velmi vysoké kritérium a velmi vysoké zatížení chování
  • začínáte na stejné úrovni jako pípání v autě, než si zapnete pás
  • i moje vzdálenost je kritérium. Takže začátek je u psa a minimální tah
 • když kliknu víckrát než 2x je to chyba 
 • když jste na nosework sami, získáte čas tím, že odhodíte granuli 
 • nejen místo, ale také situace je pro psa nové chování. Takže dítě s maminkou je RUŠIVÝ VLIV
 • komínek uděláte z čehokoli. Otvor na velikost čumáku a nejdůležitější je stabilita !! proto podložka
 • UČENÍ
  • naučit strčit čumák do komínku trvá hodiny
  • nabízet 2 komínky trvá dny
  • naučit psa označit pach u 6 komínků trvá týdny
  • naučit psa jiný pach trvá dny 
  • variabilita komínků, pachů, míst a situací trvá měsíce 
 • ideální trénink je 3 x maximálně 10 odměn. Důležitá je pauza, přestávka. Nejlepší je změnit místo a aktivitu. Správně je naučit psa chování u kterého bude odpočívat - říká se tomu pozice NULA
 • opravdu už jsme to s Arim dělali několikrát. Ale když jste na začátku a pes vyndá hlavu z komínku, protože jdou okolo lidi a sám hlavu vrátí do komínku je to nejlepší okamžik na ukončení učení. Je přece naprosto super, když zkontroluje situaci a sám se vrátí do správného chování. Princip učení je jednoduchý - každý si pamatuje nejlépe to poslední. Takže JACPOT a konec :)
 • to že naše učení pokračuje je jen vyšší kritérium, protože když to udělal poprvé, tak jsem skončil
 • to že je vedle komínků popelnice je opět zásadní kritérium a je jasné, že chování máme upevněno
 • tohle je bomba. Ari opravdu přemýšlí. Protože neoznačil jakýkoli komínek, ale hledal ten správný
  • ideální je, když komínek dáte úplně pryč. Jaké je správné chování psa?

 PRÁCE S PŘEDMĚTEM - míček, hračka, pešek, rukáv, atd.

 • práce s předmětem je velmi, velmi komplikovaná, protože 
  • pes nemá lovecký pud - proč by se honil (pro lov zvěře stačí lovecký pud do 1,5 na stupnici od 1 (nejslabší) do 10 (nejsilnější). Každý přece pozná rozdíl mezi míčkem a zajícem 
  • pes má lovecký pud - proč by předmět chtěl a pouštěl (aby předmět fungoval jako motivace musí být lovecký pud minimálně na 5 a vyšším stupni)
 • odměňování předmětem je velmi, velmi komplikované, protože 
  • pes má lovecký pud - 90% psů nemá dostatečný lovecký pud, aby kvůli lovu předmětu dělali těžké chování (přivolání, chůze na vodítku, sedni, lehni, stůj, prodloužení chování, atd.)
  • pes nemá lovecký pud - odměňování předmětem (míčkem, hračkou, peškem, atd.) nedává smysl. Je to rozhodně manipulace a spíš týrání psa
 • proč by měl pes pouštět co si ulovil? Máte v ruce 1 000kč a já je chci. dobrovolně a s úsměvem 1 000kč pustíte z ruky?
  •  ano, můžete se naučit, že pustit je správné chování 
   • výměnou za jiné předmět
   • výměnou za potravu 
  • když si člověk, majitel myslí, že pouštění je normální, povinné, normální a přirozené, je hlupák
   • dominance, síla bude fungovat, ale nenávratně poškodí vztah
   • pes ho bude brát jako konkurenci a chování se bude jen a jen zhoršovat.
 • pořád platí stejné pravidlo - končit se má v nejlepším

 Práce s předmětem - část 1. házení a pouštění na druhý míček 

program na procházku: práce s předmětem minimálně 2 míčky (lepší jsou 3, protože máte náhradu)

 • velikost i  materiál jsou důležité a individuální 
 • čím dál házíte, tím je to pro psa lepší - užije si delší pocit 
 • ideální je házet na druhou stranu - pes pokračuje v pohybu
 • signál pro přivolání - my máme jméno Ari
  • signál říká co má pes udělat - pohyb ke mě 
  • signál posiluje chování - pohyb ke mě 
 • je to první část učení - Ari se naučil, že pustit míček je super, protože poletí jiný
  • pustit míček - není to automatické
  • pustit míček blízko vás - není automatické
 • míček, který pes už chytil je mnohem méně zajímavý, než ten, který utíká
 • proto máte 3 míčky, aby když pes pustí příliš daleko od vás, použijete náhradu
 • pes se naučí pouštět míček, když uvidí další. proto ho mám za zády
 • Ano, Ari je na stopovačce, protože jsem v parku a vždy musíte mít kontrolu
 • držení předmětu je odměna. Jak je velká, záleží na loveckém pudu
  • když je lovecký pud vysoký - je to velká odměna 
  • když je lovecký pud nízký - je to upevnění chování 
 • když pes nehoní a pouští míček, dělejte něco jiného. 
 • Ari má lovecký pud na 2.stupni, takže minimální. To co vidíte je výsledek učení !!!
 • učení, chování ukončíte tak, že předstíráte, že jste míček odhodili a odcházíte
  • pes si pamatuje, že někde tam se míček ztratil a on ho neulovil 
 • toto je samostatný trénink, proces učení - honění míčku

 

Práce s předmětem - část 2. házení a pouštění teprve když se objeví druhý míček = nabízené chování "pusť"

program na procházku - jak psa naučit pouštět míček

 • toto je samostatný trénink, proces učení - pouštění předmětu
 • Ari se naučil pouštět svůj míček, KDYŽ uvidí jiný míček (předchozí video)
 • teď učím pouštět míček uvidí jiný míček
 • míček se objeví, když Ari ten svůj drží !!!!!!!
 • opět je fajn, když podpoříte "držení" předmětu 
  • za odměnu 
  • posílení chování 
 • ideální je, když pes předmět v klidu nese, tzn, že hlavou netrhá 
  • ano, i to se musí naučit (když to neumí)
 • už víte, že signál pro chování můžete přidat teprve když máte NABÍZENÉ chování
 • nabízí nebo nenabízí Ari pouštění, abych mohl přidat signál "pusť"

Práce s předmětem - část 3. pouštění na signál 

program na procházky - práce s předmětem

 • nechcete aby pes pouštěl předmět na pohyb rukou, takže ruce nejsou signál
 • dám signál "pusť" - je to špatně slyšet
 • máme špatné míčky, protože někdy míček zůstane v zubech 
 • konec učení - míček zmizel