pravidelná setkání Psí bible v praxi s GARANCÍ vrácení peněz!!

PSÍ BIBLE - SLOVNÍK seznam bodů

MŮJ SVĚT - MOJE CHOVÁNÍ - PROSTŘEDÍ - ODPOČINEK - VOLNO

 • co je to chování - má začátek, má průběh a musí mít jasný konec 
 • co je to řetězení chování - jedno chování, jednoduchý řetězec, složitý řetězec, série chování 
 • kontrola zdrojů - o tom co dostanu rozhoduješ jen a jen Ty
 • kontrola učení - všechno se musím naučit, tzn. vlastní zkušenost
  • učíš mě Ty = správné chování 
  • učím se sám = na 99% špatné chování 
  • učím se vždy a všude, učím se 24 / 7 
 • kontrola učení - jen a pouze Ty zajistíš, abych se naučil správné chování
 • kontrola prostředí - o tom co je okolo mě, co se stane rozhoduješ jen a jen Ty
 • kontrola prostředí - děti se učí ve třídě, já se nejlépe učím na vodítku 
 • kontrola odpočinku - kontrolovaný a bezpečný je stejně důležitý pro mě, jako pro Tebe
 • kontrola aktivity - já musím vědět, naučit se kdy je začátek a kdy je konec
 • naučená bezmoc - stav kdy jsem se vzdal všech a všeho. Neexistuje nic horšího
 • STEREOTYP - pro vysvětlení je nejdůležitější (chování je pochopeno), ale jako zlozvyk je životu nebezpečný (protože je to chování bez myšlení)
 • chování PŘIVOLÁNÍ psa - já musím mít důvod spolupracovat i bod zaměření (hlavní, tzn. primární motivace a gesto)
 • chování CHŮZE NA VODÍTKU - já se to musím naučit - a to 5 samostatných fází (začátek, prodloužení, změna směru, míjení, konec)
 • chování VOLNO - nejdřív v tom musíš mít jasno Ty a mě to musíš naučit
 • chování SEDNI, LEHNI, STŮJ - není to přirozené, jako pro Tebe stát na jedné noze
 • podnět TARGET, MÍSTO - zaměření mojí pozornosti - soustředění, prodloužení a následování
 • nástroj komunikace OBOJEK - není to přirozené a já se to musím naučit, musím to sám chtít
 • nástroj komunikace VODÍTKO - cukat umí každý, komunikaci vodítkem se musíme naučit oba
 • DELIKÁTNÍ DISKOMFORT - negativní posílení, aby správné chování pokračovalo
 • AKCELERACE chování - například opposite reflex, dotek, hůlka, koleno
 • ČEKEJ nebo ZŮSTAŇ - chování, která nejsem bez představivosti schopen pochopit ani se naučit
 • signály, které začínají NE - jsou zbytečné, protože neučí, nezajistí správné chování
 • TREST - nedává smysl, neučí, nezaručí, že příště bude moje chování správné 

MOTIVACE - MOTIVAČNÍ OSA - VARIABILITA - ODMĚNA - SEKUNDÁRNÍ POSILOVAČ 

 • MOJE MOTIVACE - důvod komunikace a spolupráce, hledat řešení, překonávat překážky
 • MOTIVAČNÍ OSA - spojíš sebe (bankomat), hlavní motivaci (potravu) s místem a časem (vytvoříš “školní třídu” pro učení)
  • potrava (odměna) je lehce dostupná - až nastavíš motivační osu, tak mezi mě a moji odměnu dáš "chování" jednotlivé kritérium
  • kritérium nastavuješ tak, aby bylo lehce splnitelné = co nejmenší část požadovaného chování (krok za krokem)
 • VARIABILITA ODMĚŇOVÁNÍ - o 50% snížíš frekvenci odměňování, o 50% se zvýší moje aktivita
 • VARIABILITA CHOVÁNÍ - když nevím, které chování odměníš, o 50% se zvýší moje aktivita 
 • PŘÍMÁ odměna - otevřená a zavřená ruka s odměnou 
 • NEPŘÍMÁ odměna - tajná technika 3. ruky, vyvinutá pro výcvik psů americké armády
 • JACKPOT - prostě plná hrst, hodně granulí, jako překvapení nebo jako zakončení 
 • SEKUNDÁRNÍ POSILOVAČ - signál do 0,5 vteřiny, kdekoli, oddělení chování a odměny, variabilita 

UČENÍ - TRÉNINK - KRITÉRIA

 • PLÁNOVÁNÍ - plán č. 1, plán č. 2, dopředné a zpětné plánování, atd.
 • FÁZE UČENÍ - vysvětlení, upevnění, zatížení, praxe
 • VYSVĚTLENÍ chování - chování se logicky nejdřív musí objevit 
 • KRITÉRIUM je vysvětleno, hotovo - když Ti ho automaticky nabízím
 • UPEVNĚNÍ chování - naučené chování spojíš s jiným místem a časem
 • ZATÍŽENÍ chování - naučené chování spojíš s rušivými vlivy a negativními podněty
 • VZDÁLENOSTI - nejdřív pozorovací, potom útěková, teprve potom kritická
 • PRAXE chování - žádné chování nikdy nezůstane stejné (opakování je matka moudrosti)
 • Techniky TVAROVÁNÍ chování - minimálně 7 způsobů jak zařídit, aby se chování objevilo
 • Co uděláš, když JÁ NEUDĚLÁM, co chceš - musíš to vědět a být připravený
 • STEREOTYP - abych pochopil, že tudy vede cesta k odměně, k příjemným pocitům
 • NABÍZENÉ chování - pochopil jsem o co jde, nabízím - zkracuju, zrychluju, předbíhám 
 • POTVRZENÍ chování - chování se objevilo, potvrdím na jiném místě s přímou odměnou
 • PROTICHOVÁNÍ - PROTICVIK - abych musel přemýšlet co bude a nejen slepě opakoval (nepřemýšlím = zlozvyk)
 • ROVNOVÁHA chování - obě chování musí být stejně důležitá (chování a protichování)
 • proč je signál DISKRIMINAČNÍ - jedno chování mi umožníš, tím to druhé diskriminuješ
 • zadání DISKRIMINAČNÍHO SIGNÁLU - má svoje pravidla, 5 konkrétních částí
 • zrání kognitivních struktur - pauza, aby se mi myšlenky a dovednosti mohly v hlavě usadit 
 • kontrola zdrojů - Ty jsi jediný bankomat na odměny, na potravu (na hlavní, primární motivaci)
 • “POZICE NULA” - naučíš mě chování, ve které budu odpočívat
 • KRITÉRIUM - je každý krok, každý 1m, každá vteřina, každá změna
 • každé KRITÉRIUM - musím zvládnout do 3 pokusů, jinak je špatné nastavené
 • PRŮLOMOVÉ kritérium - je maximum, co jsem právě teď schopný úspěšně zvládnout
 • každý PRŮLOM - musíš generalizovat, upevnit na jiném místě a v jiný čas
 • každé kritérium můžeš ZVÝŠIT - když je moje chování automaticky úspěšné na 90%
 • každé kritérium můžeš ZMĚNIT - když je chování automaticky úspěšné na 110%
 • ZTRACENÝ PES - když přestanu spolupracovat, komunikovat
 • RUŠIVÉ VLIVY - každá změna znamená nové chování
 • NEGATIVNÍ PODNĚTY - cokoli je jiné znamená nové chování

MOTTO psa domácího: mám právo a povinnost se snažit, učit se s radostí a uspět