pravidelná setkání Psí bible v praxi s GARANCÍ vrácení peněz!!

1. princip učení - MŮJ SVĚT

Jsem šelma, mám zuby a koušu. Rozhodně nejsem na hraní a zasloužím si respekt. 

Minimum, které pro mě můžeš udělat je v PSÍ BIBLI jen za 177kč. s úctou Tvůj Pes domácí a Klub moderního psa.

Jsem domestikovaná, ale pořád šelma - co znamená ŠELMA, kromě jiného. Příroda to zařídila

 • moje přirozené prostředí je příroda - není to pokoj, zahrada ani ulice nebo park, auto nebo autobus
 • moji přirození učitelé jsou členové smečky - opravdu to nejsi Ty, takže komunikovat a spolupracovat se musíme oba naučit
 • musím se snažit a učit, abych přežil a musím uspět - takže to potřebuji i v Tvém světě
 • můj mozek potřebuje stimulaci, pravidelné podněty, mentální rozvoj - když je nemám, tak degeneruju
 • nejsem geneticky vybaven pro krmení do misky - nikdy jsem nedostal nic zadarmo ani pravidelně
 • musím mít motivaci - abych něco dělal, hledal řešení a překonával překážky 
 • mám hlavní motivace - potravinový a lovecký pud, frustrace, negativní posílení
 • mám vedlejší motivace - emoce, pohyb, hra, konkurence, smečkový pud, sex, atd.
 • nemám motivace - láska, pohlazení, vlídné slovo nebo pamlsek (s plnou miskou to přece nedává smysl)
 • všechno co je nové nebo jiné - je pro mě životu nebezpečné
 • nemám vůbec žádnou představivost - nemá smysl mi cokoliv vysvětlovat nebo ukazovat
 • nemám vůbec žádnou představivost - nikdy mě nemůžeš naučit "co nemám dělat"
 • nemám vůbec žádnou představivost - úplně všechno si musím prožít a získat vlastní zkušenost 
 • vždy mě můžeš naučit, co mám dělat, protože se mi to vyplatí 
 • mám schopnost zvládat změny (adaptabilita) - je to základ pro učení a zásadně zvyšuje moje sebevědomí a schopnost se učit 
 • je úplně jedno co si o situaci myslíš Ty, důležité je, jak ji vnímám já - vždy to musí být oboustranná komunikace
 • když mě neučíš Ty, učím se a odměňuji sám a na 99% se učím něco, co se Ti nebude líbit
  • štěkat, ničit, lovit, žrát všechno co najdu, tahat na vodítku, nereagovat na přivolání
 • je pro mě zásadní odpočívat pravidelně, v klidu a v bezpečí, bez vyrušování minimálně 15 až 18 hodin denně
 • jsem na úrovni 3 letého dítěte, nemůžeš mě nechat samotného bez dozoru a myslet si, že všechno vím a udělám správně 

Jsem domestikovaná šelma - co znamená DOMESTIKOVANÁ? V čem jsem jiný než vlk, kromě jiného 

 • mám menší agresivitu, menší strach z lidí, jsem tolerantnější k fyzické manipulaci, mám lepší adaptabilitu – lépe se přizpůsobuji změnám, mám pozůstatky infantilních projevů v dospělosti – nikdy nedospívám (odborně "fetalizace", takže nikdy nebudu úplně samostatný)
 • mám lepší kognitivní funkce (lépe se učím), mám větší sociální schopnosti (lépe vyhodnocuji chování okolí), dříve dospívám (hárání - 7 měsíců, vlk - 24 měsíců), mám vyšší frekvenci reprodukce, víc ukládám tuk - rychle tloustnu (takže potrava do misky + pamlsky = obezita)

Kdo a co je vlk - je to šelma a její životní potřeby jsou přirozené 

 • musí se snažit - aby přežil
 • musí odpočívat - aby měl dostatek energie
 • musí se učit - aby ulovil (až 80% útoků je neúspěšných)
 • žije v přírodě - je proto geneticky vybavený (smečka, prostředí, hrozby, atd.)
 • má hrůzu z lidí - vyhýbá se, nenechá na sebe sáhnout 

Úplně každý, kdo je se mnou, by rozhodně měl vědět, že existují 

Moje základní životní potřeby

 • fyziologické – potrava, tekutiny, kyslík, pohyb, spánek, odpočinek, sex
 • pocit bezpečí – jistoty, stálost, spolehlivost, pravidla a mantinely, bez strachu, úzkosti a chaosu
 • sounáležitost – láska, náklonnost, shoda a ztotožnění, potřeba někam patřit

Moje podmínky pro život - pravidla pro společné soužití jsou všechna stejně důležitá a nic není možné vynechat 

 • zdravotní péče a výživa - musím být zdravý a najedený
 • životní prostředí, včetně sociální struktury - nemůžu fungovat, existovat sám samotinký 
 • management chování – učení, obohacení života, různé podněty, překonávání překážek

Hlavní důvody naší spolupráce, aby to celé mělo smysl 

 • fyzický a mentální rozvoj - takže nejen běhat, ale také přemýšlet (snažit se, učit se s radostí a uspět)
 • srozumitelná komunikace - jasná komunikace (nutné nejdřív vytvořit, potom se naučit a teprve potom používat) 
 • ochota a schopnost spolupracovat - není to automatické a dominance nefunguje 
 • moje bezpečí a bezpečnost okolí - není a už nikdy to nebude volná příroda 

Vedlejší důvody pro Tvoji spolupráci se mnou  

 • vzdělání a výzkum - Ty se učíš ode mě, stejně jako já se učím od Tebe
 • sport, práce a zábava - opravdu můžu být Tvůj nejlepší přítel, když Ty budeš můj nejlepší učitel

Existují principy spolupráce, komunikace, učení. Jsou vědecky doložené a plně funkční

 • základní způsoby komunikace - 
  • nejdřív je řeč těla
  • potom jsou důležité situační, taktilní a zvukové signály nebo sekundární posilovač
  • lidské slovo, verbální komunikace je na úplně posledním místě
 • 3 zlatá pravidla učení - 
  • řeč těla se učí dřív - než signál, 
  • jedno chování - jeden signál, 
  • načasování - informace co je správné nebo špatné chování musí přijít do 0,5 vteřiny
 • trest nic neřeší - nezajistí, nenaučí jak se mám příště chovat
 • Thorndikeův zákon efektu - co je odměněno se opakuje, co není odměněno postupně mizí 
 • 5 základních podmínek pro reflex - pořadí, klid, síla podnětu, dráždivost, opakování 
 • pravidla učení podle K. Pryor:
  • učit se postupně, 1 kritérium = 1 čas, proticvik, odměnit jen nové, vše plánovat, 1 trenér = 1 chování, je víc způsobů učení, přerušení je trest, zhoršení = snížit kritérium, konec = JACKPOT
 • zásadní důležitost kritérií - změna času, místa, situace, vzdálenosti 
  • když chceš zvýšit kritérium, moje chování musí být automaticky úspěšné minimálně na 90%
  • když chceš změnit kritérium, moje chování musí být automaticky úspěšné minimálně na 110%
  • generalizace chování (upevnění) je důležitější než vyšší kritérium 
 • motivační osa - zajistí energii pro spolupráci - spojení Tebe (majitel), místa a lehce dostupné odměny (potravy)
 • sekundární posilovač - je to reálná odměna, kdykoli, kdekoli, odděluje chování a odměnu, zajišťuje variabilitu
  • klasické podmiňování: spojení dvou podnětů - zvuk, dotek + potrava = zvuk se stane reálnou odměnou
 • fáze učení chování - vysvětlení, upevnění, zatížení a praxe chování 
  • vysvětlení - chování se musí objevit (jedno místo s motivační osou a bez rušivých vlivů na přímou odměnu)
  • upevnění - chování nabízím (na různých místech a časech s motivační osou a bez rušivých vlivů na nepřímou odměnu)
  • zatížení - chování zvládám (na různých místech s a bez motivační osy a bez a s rušivými vlivy)
  • praxe - chování nikdy nezůstane stejné (opakování je matka moudrosti a bezpečí)
 • tvarování chování - lákání, targeting, zachytávání, management prostředí, modeling, atd.
 • stereotyp chování - abych chování pochopil, ale když ho pochopím, musím začít přemýšlet, proto je nutné protichování 
 • protichování - zařadit, učit a naučit druhé chování = variabilita chování znamená pozornost, soustředění
 • rovnováha - chování a protichování musím nabízet stejně často než začneš zařazovat signál
 • zařazení signálu - spojení signálu (pohyb, dotek, zvuk, slovo, atd.)  a konkrétního chování 
  • chování se musí objevit (tvarování chování), potom chování musím sám nabízet (protože vím, že je to cesta k odměně)
  • teprve potom můžeš začít zadávat signál - proces má 5 fází -
   • v okamžiku chování, 10cm před chováním a 1, 2 a 3 vteřiny před chováním 
  • signál je diskriminační - protože umožňuje jedno chování a druhé (protichování) diskriminuje 
 • neasociativní učení - habituace, senzitizace, desenzitizace
 • asociativní učení - klasické a operantní podmiňování, napodobování 
  • Klasické podmiňování I. P. Pavlov (spojení dvou podnětů)
  • Operantní podmiňování B. F. Skinner (spojení chování a důsledku)
   • Behaviorální model – ABC (podnět - chování - důsledek)

Minimum, které pro mě můžeš udělat je v PSÍ BIBLI jen za 177kč. s úctou Tvůj Pes domácí a Klub moderního psa. 

MOTTO psa domácího: mám právo a povinnost se snažit, učit s radostí a uspět