pravidelná setkání Psí bible v praxi s GARANCÍ vrácení peněz!!

Srozumitelné prostředí je stejné pro psa i dítě

RODIČ nebo KAMARÁD v psím světě. 

Vřele doporučuji článek tak jak je. Já jsem si k tomu článku udělal pár poznámek pro vlastní inspiraci a zamyšlení (Zdroj: Rodič, nebo kamarád? Liberální výchova vám lásku dětí nezaručí - iDNES.cz)

  • je to dávno? Kdy MAJITELÉ se svými PSY nediskutovali, jakýkoliv odpor byl nemyslitelný. Běžné bývaly i fyzické tresty  (ASI KAŽDÝ UŽ SLYŠEL VĚTU: SEŘEŽU TĚ JAKO PSA)
  • není to tak dávno? Kdy se MAJITELÉ PSŮ zapřisáhli, že tresty už nikdy více (ASI KAŽDÝ NĚKDY SLYŠEL TERMÍN: JEN POZITIVNÍ TRÉNINK)

Je však liberální výchova správnou cestou? Nemůže se nakonec vymknout kontrole? A co si pod tím pojmem vlastně představit? Jsou okamžiky, kdy by MAJITELÉ PSŮ měli být přísní a pevní v kramflecích? A neměli by si nastavit meze, kam až ve své toleranci a pochopení zajít?

  • taky považuji za nejvhodnější způsob výchovy PSA tu harmonickou a demokratickou cestu. Postavenou na uznávaných hranicích, na jasném řádu  a vzájemně komunikovaných smysluplných pravidlech, jež dávají PSŮM pocit jistoty a bezpečí. Ale také vzájemném respektu, úctě a lásce. Zdůrazňuji ‚vzájemném‘, protože právě tento bod pro MAJITELE PSŮ bývá nejvíce matoucí. A nesprávně uchopená výchova (spíše nevýchova) vede k růstu nezodpovědných, vnitřně nemotivovaných, bezcílných individualit. MAJITEL PSA v rámci snahy nepotlačit individualitu PSA jej respektují, zatímco pes je nikoliv.“ (KOMUNIKACE MEZI LIDMI JE PŘIROZENÁ. KOMUNIKACE MEZI ČLOVĚKEM A PSEM SE MUSÍ CELÁ VYTVOŘIT OD ZAČÁTKU)
  • Rovný a rovným? Raději ne! Nejdůležitější je PSOVI vybudovat pocit základní životní jistoty a bezpečí. Je jasné, že PES vychovaný v láskyplném prostředí s hranicemi a smysluplnými pravidly v dospělosti bývá psychicky odolnější a stabilnější. Kdežto pravidla měnící se podle nálady nebo ta nastavovaná, protože se to zrovna teď někomu hodí, v mysli PSA vyvolávají zmatek a pocit nejistoty, který je pak provází celým jejich životem. (HODNĚ MAJITELŮ SI MYSLÍ, ŽE HRANICE A PRAVIDLA JSOU PŘECE JASNÁ, AUTOMATICKÁ. NEJSOU, PROTOŽE PES SE UČÍ JEN A POUZE VLASTNÍ ZKUŠENOSTÍ)
  • výchova by měla být postavená na jasném řádu, pravidlech, ale také respektu, úctě a lásce (V PSÍM SVĚTĚ I ZNALOSTECH ŽIVOTNÍCH POTŘEB PSA)
  • „Sebevědomí a nezávislost, které jdou ruku v ruce se zodpovědností za vlastní rozhodnutí a činy, jsou skvělá věc. Bohužel často nevhodným pojetím volné výchovy, ustupováním, nedůsledností MAJITELŮ PSŮ a jejich bezhraničností, MAJITELÉ PSŮ dosáhnou toho, že jejich PES je sebestředný a očekává od všech okolo, že jej budou bezpodmínečně milovat a přijímat se všemi jeho chybami. Přitom bezpodmínečná láska je jen láska mateřská. Nikdo jiný jí není schopen. (PES ZA TO NIKDY NEMŮŽE. NAUČTE PSA SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ A ŠPATNÉ POSTUPNĚ ZMIZÍ)
  • jakou roli hraje věk? U PSŮ NEHRAJE VŮBEC ŽÁDNOU. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE OBECNÝ ROZVOJ. OCHOTA A SCHOPNOST SE UČIT, PROTOŽE PES MÁ PRÁVO A POVINNOST SE SNAŽIT, UČIT S RADOSTÍ A USPĚT KAŽDÝ DEN. NAUČTE PSA PŘIVOLÁNÍ, CHŮZI NA VODÍTKU A ODPOČÍVAT. POTOM UŽ JEN HRAJETE S AKTIVITOU. 
  • kde je hranice mezi výchovou a nevýchovou? Zřejmě v oblasti zodpovědnosti a nesení důsledků za své vlastní činy. Vychovávající MAJITEL podpoří PSA, aby své chyby samo napravilo. Nevychovávající ho omlouvá a chyby řeší za něj, čímž jej činí nezodpovědným, neschopným se postavit za sebe. Znemožňuje PSOVI, aby se u něj rozvinula schopnost překonávat překážky, cílevědomost a houževnatost. A nejen to. Pokud sE PSEM například jednáte jako rovný s rovným, považujete ho za dospělého partnera. PES ale není dospělý. Prochází vývojem, v jehož průběhu se teprve učí být dospělým.“ 

PES NENÍ ČLOVĚK, PES JE ŠELMA. NECHÁPE SLOVO JAKO FORMU KOMUNIKACE. CHÁPE, KTERÉ CHOVÁNÍ SE VYPLATÍ, PROTOŽE SE UČÍ VLASTNÍ ZKUŠENOSTÍ. CHÁPE TÓN HLASU A TREST A BUDE SE TOMU CHTÍT VYHNOUT. PRO PSA JE LIDSKÝ SVĚT NEPŘIROZENÝ. VLÍDNÉ SLOVO, POHLAZENÍ ANI PAMLSEK NEJSOU MOTIVACE, DŮVODY PRO SPOLUPRÁCI. UČIT PSA ZNAMENÁ NEJDŘÍV CHOVÁNÍ VYSVĚTLIT, POTOM UPEVNIT A TEPRVE POTOM ZATÍŽIT. 

PES MÁ PRÁVO A POVINNOST SE SNAŽIT, UČIT S RADOSTÍ A USPĚT KAŽDÝ DEN. S ÚCTOU VÁŠ PES DOMÁCÍ a https://www.psibible.cz/obecny-rozvoj-psa/